ابلاغ شیوه نامه حمل و نقل مسافران دارای معلولیت به شرکتهای هواپیمایی

 سازمان بهزیستی کشور، ابراهیم کاظمی مومن سرائی افزود: شیوه نامه حمل و نقل مسافران دارای معلولیت و توانخواه به انضمام وظایف تفکیکی مدیران فرودگاه ها، شرکت های خدمات فرودگاهی، شرکت های هواپیمایی، دفاتر فروش بلیط هواپیما و وظایف مسافران دارای معلولیت از سوی سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ شد.

سازمان بهزیستی کشور، ابراهیم کاظمی مومن سرائی افزود: شیوه نامه حمل و نقل مسافران دارای معلولیت و توانخواه به انضمام وظایف تفکیکی مدیران فرودگاه ها، شرکت های خدمات فرودگاهی، شرکت های هواپیمایی، دفاتر فروش بلیط هواپیما و وظایف مسافران دارای معلولیت از سوی سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ شد.

وی با اشاره به تفکیک وظایف در این بخشنامه درباره وظایف مدیران فرودگاه ها گفت: آموزش کارکنان در خصوص نحوه برخورد با افراد دارای معلولیت، هماهنگی با سازمان های مربوطه برای حمل و نقل افراد دارای معلولیت به فرودگاه ها و مهیا کردن شرایط حمل و نقل داخل فرودگاه ها، فراهم کردن شیب راهه ها، مناسب سازی آسانسورها و کارگذاری درهای اتوماتیک، مناسب سازی مسیرها، تابلوها و امکانات رفاهی از جمله وظایف مدیران فرودگاه ها است.

کاظمی مومن در ادامه در مورد وظایف شرکت های هواپیمایی افزود: رعایت دستورالعمل های پذیرش و حمل مسافر، دسترسی راحت و ایمن به صندلی در پرواز، همکاری در جانمایی فرد همراه، مهیا کردن وسایل توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت مثل ویلچر، استفاده از علائم مناسب سازی شده برای اطلاع رسانی در داخل هواپیما از وظایف این شرکت ها است.

وی همچنین درباره وظایف افراد دارای معلولیت نیز گفت: در این بخشنامه اعلام وضعیت و نوع معلولیت به دفاتر فروش بلیت، تورهای هوایی و یا شرکت هواپیمایی در هنگام ذخیره جا و ارایه پاسخ صحیح به منظور تکمیل فرم های مربوطه، رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده شرکت هواپیمایی از جمله مراجعه به پزشک معتمد و یا اخذ مجوز پرواز و ترخیص برای همراه مسافر معلول و توانخواه، حضور به موقع در محل پذیرش مسافر و همراه داشتن مدارک و اسناد کامل از قبیل کارت شناسایی معتبر و سایر اسناد مورد نیاز از وظایف افراد دارای معلولیت است.