امضای تفاهم‌نامه همکاری ۲ جانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواشناسی

تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواشناسی کشور امضا شد.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه همکاری، ایجاد هماهنگی و قانونمند کردن ارائه اطلاعات و خدمات هواشناسی و ارتقا و بهبود سطح همکاری‌های فنی و تخصصی فی ما بین سازمان هواشناسی کشور و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.

تعهدات مندرج در این تفاهم‌نامه مطابق با برنامه عملیاتی سالانه است که طی جلسه‌های مشترک با درخواست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در مورد فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت و به تصویب طرفین مطابق با استانداردهای سازمان جهانی هواشناسی WMO و سازمان بین المللی هوانوردی ICAO رسیده است.

بر این اساس سازمان هواشناسی کشور متعهد به تامین و نصب تجهیزات هواشناسی فرودگاهی، آموزش و ارائه مستندات آموزشی پرسنل مراقبت پرواز به منظور بهره‌برداری از سامانه فرودگاهی، پشتیبانی ۲۴ ساعته از تجهیزات و نرم افزارهای کاربردی هواشناسی فرودگاهی و تعمیر و نگهداری تجهیزات مرتبط، هماهنگی و اخذ مجوز لازم از فرودگاه جهت جانمایی یا جابجایی محل ایستگاه هواشناسی و ارائه اطلاعات هواشناسی از طریق بسترهای پشتیبان به برج مراقبت پرواز در صورت قطع ارتباط شبکه است.

همچنین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز در این تفاهم‌نامه متعهد به اختصاص زمین جهت احداث ایستگاه و نصب تجهیزات هواشناسی، تامین زیرساخت‌های لازم برای نصب و بهره‌برداری تجهیزات هواشناسی، تامین و نگهداری شبکه‌های ارتباطی هوانوردی بین المللی AFTN فی ما بین طرفین جهت تبادل اطلاعات هواشناسی هوانوردی و فرودگاهی و ایجاد بستر ارتباطی اختصاصی بین ایستگاه هواشناسی و واحد مراقبت پرواز به منظور تبادل گزارش‌های محلی هواشناسی شده است.

به گزارش شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، اعلام به موقع و دقیق هرگونه مغایرت با مقررات Annex۳، تدوین دستورالعمل همکاری و هماهنگی بین واحدهای مراقبت پرواز، همکاری در اجرای پروژه‌های پژوهشی، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک هواشناسی هوانوردی و مشارکت فی ما بین در خصوص مطالعه، بررسی و سایت یابی ایستگاه و تجهیزات خودکار هواشناسی در فرودگاه از جمله مواردی است که طرفین متعهد به انجام آن به طور مشترک شده اند.