برقراری پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد

فرودگاه مهرآباد اعلام کرد به رغم ادامه بارش برف، پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد بدون وقفه انجام می‌شود.

به گزارش بازار، روابط عمومی فرودگاه مهرآباد اعلام کرد: پروازهای ورودی و خروجی مهرآباد با توجه به بارش برف بدون وقفه هم اکنون انجام می شود.

پیش از این اعلام شده بود به علت شرایط جوی فرودگاه های مقصد تاخیر یا لغو پروازهای خروجی از فرودگاه مهرآباد پیش بینی می شود.

پروازهای فرودگاه مهرآباد با توجه به شرایط جوی و بارش برف برقرار است و در صورت مساعد بودن فرودگاه مقصد مطابق برنامه روزانه انجام خواهد شد.

روابط عمومی فرودگاه اعلام کرد مسافران می توانند برای دریافت وضعیت پروازی خود با شماره های ۱۹۹ و ۰۲۱۶۱۰۲۱ تماس بگیرند.