برگزاری نشست هواپیمایی کشوری با موضوع بررسی نرخ مسیرهای داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تشکیل اولین جلسه شورای عالی هواپیمایی در سال جدید با حضور اعضا به منظور بررسی نرخ مسیرهای هوایی داخلی و بررسی موضوع سوخت هوایی خبر داد

یازرلو گفت: در جلسه شورای عالی هواپیمایی رئوس برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۲ سازمان هواپیمایی کشوری تشریح و مقرر شد برنامه تفصیلی جهت استحضار و اظهار نظر اعضای این شورا در جلسه آینده ارسال شود.

وی افزود: در این جلسه علاوه بر بررسی نرخ بلیت مسیرهای هوایی، نرخ سوخت هواپیما نیز مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: جلسه بعدی شورای عالی هواپیمایی کشوری ظرف دو هفته آینده تشکیل می‌شود.