بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد؛ نمونه موفق دستاوردهای یک سال اخیر

محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عامل انسانی را مهم‌ترین مولفه صنعت هوانوردی دانست.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عامل انسانی را مهم ترین مولفه صنعت هوانوردی دانست و گفت: بدون عامل انسانی نمی‌توان هیچ کاری از پیش برد.

محمدی بخش اظهار کرد: با همدلی و اتحاد بین اجزای مختلف صنعت هوانوردی توانستیم به اهداف بسیاری دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: اهدافی که قرار بود در بلند مدت به آن دست یابیم، در یک سال گذشته زیر سایه تلاش و همدلی محقق شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بهره برداری پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد را نمونه موفق دستاوردهای یک سال اخیر دانست و گفت: علاوه بر افتتاح این طرح، می‌توان به دو عملیات بزرگ حج ۱۴۰۱ و اربعین اشاره کرد که با تعامل سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی با موفقیت برگزار شد.