تور ویتنام ویژه 27 دی

✨ تور ویتنام
✨3 شب هانوی + 1 شب هالونگ بی + 3 شب هوشی مین
✨ویژه 27 دی

4* THE LONG OPERA
5* SYRENA CRUISES
5* EQUATORIAL SAI GON
15.870.000

5* NIKKO HA NOI
5* SYRENA CRUISES
5* PULLMAN SAI GON
20.990.000

☎️017-3857