صنایع دستی جزء جدایی ناپذیر گردشگری

شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی گردشگری اسپانیا گفت: صنایع دستی به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از صنعت گردشگری است و این دو در کنار یکدیگر می توانند به رشد و تکامل دست پیدا ‌کنند.

صنایع دستی جزء جدایی ناپذیر گردشگریبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران؛ خانم آذر غرفی افزود: با توجه به سایه افکندن شرایط کرونا بر صنعت گردشگری و اینکه در 2 سال گذشته محدودیت ها موجب برگزار نشدن و یا اجرای مجازی نمایشگاه‌ها شده است، تعداد بازدید کنندگان از دوره چهل و دوم فیتور قابل قبول ارزیابی می شود به طوری که با استقبال طرفداران واقعی این صنعت مواجه شدیم و بازخوردهای خوبی از آنها دریافت کردیم.

او ماهیت گردشگری را شامل ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و محیط پیرامونی آنان دانست و افزود: بنابراین تعامل و مذاکره رو در رو دست اندرکاران گردشگری با جهانگردان در فضاهای نمایشگاهی بسیار مؤثر و سازنده است. هر چه این رویدادها بیشتر باشد قطعاً اتفاقات خوبی هم برای جذب و ورود مسافر به کشور و هم در زمینه ارتقاء صنعت گردشگری و اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

غرفی درباره لزوم عرضه و نمایش تولیدات صنایع دستی در نمایشگاه های گردشگری گفت: صنایع دستی جزء جدایی ناپذیر گردشگری است و این دو حوزه در کنار یکدیگر رشد و تکامل پیدا می‌کنند. از این رو رودوزی‌هایی که به این نمایشگاه آوردیم از سراسر ایران است که با نام همان منطقه از کشور به بازدیدکنندگان معرفی می‌شود.

وی افزود: اغلب نقش و نگارهای به جا مانده از گذشته توسط سوزن و انواع نخ و دوخت به عصر حاضر منتقل شده است و تشابه این هنر که با نام های متعدد در کشورهای مختلف شناخته می شود، باب تعامل مناسبی را برای مذاکره و معرفی هنرهای سنتی ایران، تبادل تجربیات و ایجاد زمینه صادرات صنایع دستی به سراسر نقاط جهان باز می‌کند.