طلب ۱۳۰۹ میلیارد تومانی دولت از شرکت‌های هواپیمایی داخلی

درآمدهای دولت از ایرلاین‌های داخلی بابت مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به مبلغ ۱۳۰۹ میلیارد تومان وصول نشده است.
طلب ۱۳۰۹ میلیارد تومانی دولت از شرکت‌های هواپیمایی داخلی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که امروز دیوان محاسبات کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، در بخش شرکت‌ فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، درآمدهای دولت بابت مواد (63) و (87) قانون وصول، برخی از درآمدهای دولت از ایرلاین‌های داخلی به مبلغ یک‌هزار و سیصد و نه میلیارد (1.309.000.000.000) تومان وصول نشده است.

همچنین به دلیل عدم اجرای بند (ب) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر واقعی‌سازی نرخ خدمات فرودگاهی، مبلغ دویست و پنجاه و یک میلیارد (215.000.000.000) تومان تخفیفات اعطا شده است.