فروش بلیت پروازهای اربعین با نرخ مصوب آغاز شد

خوشخو، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز فروش بلیت اربعین از امروز بر اساس نرخ تعیین شده مصوب خبر داد.

به گزارش بازار، حسن خوشخو گفت: به هیچ شرکت هواپیمایی اجازه نخواهیم داد خارج از نرخ تعیین شده ۶ میلون تومانی بلیتی را به فروش برساند.

خوشخو درباره بلیت هایی که پیشتر و قبل از تغییر تاریخ پیش فروش بلیت های اربعین (از ۲۰ شهریور به ۱۵ شهریور) خارج از نرخ تعیین شده فروخته شده اند نیز گفت: تا روز گذشته هر شرکت هواپیمایی بلیت های این مقطع زمانی را خارج از نرخ مصوب فروخته باشد ایرادی ندارد اما از امروز، هیچ شرکت هواپیمایی حق ندارد خارج از نرخ تعیین شده بلیتی را به فروش برساند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: هیچ اجباری برای مشارکت شرکتهای هواپیمایی در جابجایی مسافران ایام اربعین با نرخ مصوب وجود نداشت اما همه شرکتهای هواپیمایی مایلند حتی با کمترین سود، در این امر مقدس مشارکت داشته باشند.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه ظرفیت حمل و نقل هوایی برای جابجایی مسافر محدود است تاکیدکرد: از ۵ میلیون مسافری که پیش بینی شده متقاضی سفر در ایام اربعین هستند، سهم جابجایی و حمل و نقل هوایی حدود دو و نیم درصد است.

وی درباره کمبود عرضه بلیت در پروازهای داخلی در روزهای اخیر نیز گفت: ۸۰ درصد ظرفیت شرکتهای هواپیمایی به پروازهای داخلی و ۲۰ درصد آنها به پروازهای خارجی تخصیص داده شده است اما در روزهای پایانی فصل سفر، شاهد رشد تقاضا برای انجام سفرهای هوایی هستیم که ناوگان را با کمبود عرضه بلیت روبرو ساخته است.

گفتنی است طبق آمار، هر ماه حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در پروازهای داخلی و ۲۰۰ هزار نفر در پروازهای خارجی شرکتهای ایرانی جابجا می شوند.