هماهنگی یمن با مصر و اردن برای برقراری پرواز منظم فرودگاه صنعا

وزیر خارجه دولت مورد حمایت عربستان در یمن، از هماهنگی با مقامات ذیربط در مصر و اردن برای فعالیت مجدد فرودگاه صنعا و برقرار دو پرواز در هفته از و به این فرودگاه خبر داد.
میدل ایست نیوز: دولت مورد حمایت عربستان در یمن، هماهنگی با مقامات مصر و اردن برای فعالیت مجدد فرودگاه بین المللی صنعا و برقراری پرواز در این فرودگاه را همزمان با تداوم آتش بس موقت در کشور آغاز کرده است.

به گزارش الخلیج آنلاین، احمد عوض بن مبارک، وزیر امور خارجه دولت مورد حمایت عربستان در یمن در توئیتی گفت: هماهنگی با مقامات ذیربط در مصر و اردن برای فعالیت مجدد فرودگاه بین المللی صنعا صورت گرفته است.

قرار است دو پرواز در هفته از و به فرودگاه بین المللی صنعا انجام شود.

گفتنی است تاکنون 15 روز از آتش بس موقت در یمن که از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده، گذشته است.

یکی از بندهای آتش بس، برقراری دو پرواز تجاری از طریق فرودگاه بین المللی صنعا در هفته یکی به مقصد مصر و دیگری اردن بود.

فرودگاه صنعا از سال 2016 و از سوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به روی پروازهای غیرنظامی بسته است.