پروازهای تهران- کویتِ «جزیره ایرویز» از فرودگاه امام‌خمینی برقرار شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علاوه بر شرکت هواپیمایی «کویت ایرویز» که سه پرواز هفتگی در مسیر کویت- تهران و برعکس انجام می‌دهد، پروازهای شرکت هواپیمایی «جزیره ایرویز» نیز در فرودگاه امام خمینی(ره) برقرار شد.

دفتر ارتباطات شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در این باره به نقل از «سعید چلندری» مدیرعامل فرودگاه امام اعلام‌کرده است: با توجه به گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه، نخستین پرواز شرکت هواپیمای کویتی جزیره ایرویز در مسیر کویت- تهران روز جمعه وارد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: بر اساس برنامه ارائه شده از سوی شرکت جزیره ایرویز، قرار است این شرکت هواپیمایی دو پرواز هفتگی در روزهای یکشنبه و جمعه در مسیر کویت -‌تهران و برعکس انجام دهد.

به گزارش ایرنا، شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به عنوان مجهزترین فرودگاه و مهمترین درگاه ورودی و خروجی کشور زیرساخت‌ها و ظرفیت های لازم را برای افزایش پروازها در اختیار دارد و در آینده نیز شاهد رشد پروازهای این شهر فرودگاهی خواهیم بود. اکنون ۴۲ شرکت هواپیمایی به ۶۳ مقصد در ۳۰ کشور از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) پرواز دارند.