نوشته‌ها

کمبود سوخت هواپیما در آمریکا

مشکلات چرخه عرضه و نیاز فوری هواپیما‌های آتش نشانی به سوخت همچنان موجب بوجو…