نوشته‌ها

تسریع فرآیند استانداردسازی خدمات گردشگری با اصلاح شیوه نامه ارزیابی

معاون گردشگری وزارن میراث فرهنگی مطرح کرد: تسریع فرآیند است…