نوشته‌ها

ترکمنستان اجازه ورود هواپیمای ایرانی به حریم هوایی خود را نداد/ سرگردانی مسافران در فرودگاه

مسافران پرواز تهران ـ تاشکند هواپیمایی زاگرس به‌دلیل ممانعت ترکمنستان ا…