نوشته‌ها

فعالیت شرکت هواپیمایی آموزشی بجنورد به حالت تعلیق در آمد

بجنورد- ایرنا- فعالیت شرکت هواپیمایی آموزشی فراسپهر بجنورد پس از س…