نوشته‌ها

✨نوروز 98 ✨
✨تور ویتنام
✨3 شب هوشی مینه + 3 شب هانوی + 1 شب کشتی کروز
✨ویژه 02 فروردین

3* GK CENTRAL HOTEL
3* LA BEAUTE DE HOTEL
3* SWAN CRUISE
690$ + نرخ پرواز

4* HARMONY HOTEL
4* HANOI PEARL
4* BELLEZZA CRUISE
790$ + نرخ پرواز

5* REX HOTEL
5* MELIA HOTEL
5* DRAGON LEGEND CRUISE
1.090$ + نرخ پرواز

✨ تور ویتنام
✨3 شب هانوی + 1 شب هالونگ بی + 3 شب هوشی مین
✨ویژه 27 دی

4* THE LONG OPERA
5* SYRENA CRUISES
5* EQUATORIAL SAI GON
15.870.000

5* NIKKO HA NOI
5* SYRENA CRUISES
5* PULLMAN SAI GON
20.990.000

☎️017-3857