آغاز عملیات اجرایی مجتمع گردشگری، تفریحی شرکت توسعه گردشگری سبزگشت امید

گلستان خود را برای کلنگ‌زنی آغاز عملیات اجرائی پروژه گردشگری منطقه با دستان مبارک ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی آماده می‌کند‌.