اخذ موافقت اصولی شرکت هواپیمایی رهام به صورت FULL AOC

شرکت هواپیمایی رهام که از سال گذشته مراحل ثبت و تاسیس خود را شروع کرده بود در جلسه مورخ 1399/12/27 موفق به اخذ تائیدیه از شورای عالی هواپیمایی کشوری گردید و طی چند روز گذشته موفق شد مراحل ثبتی خود را به پایان برساند.
جمهوریت : مهندس سعید اکبری مدیر عامل شرکت هواپیمایی رهام آغاز فعالیت این شرکت را از نگاه اقتصادی و توسعه ای و دیگر الزامات و توصیه های سازمان که وظیفه انطباق قوانین و مقررات را به عهده دارد تشریح کرد و گفت پس از دریافت AOC فعالیت و پروازهای این شرکت به مقاصد پروازی داخلی و خارجی امکان پذیر خواهد بود و با توجه به نوع مجوز اخذ شده از سازمان هواپیمایی کشوری امکان حمل مسافر و بار در این شرکت میسر خواهد گردید.

خانواده بوئینگ ۷۳۷ طبق تائید هیات مدیره جهت تامین نیاز هواپیماهای این شرکت انتخاب گردیده اند که به زودی ۵ هواپیما جهت آغاز فعالیت پس از طی نمودن مراحل خرید و اخذ مجوزهای قانونی به کشور منتقل می گردد. امید این شرکت این است تا با استفاده از کادری حرفه ای و هواپیماهای به روز، سفری ایمن را برای هم وطنان عزیز در داخل و خارج از کشور به ارمغان آورد.