افزایش شکایت ها ضد شرکت سوئیسی سازنده هواپیما به دلیل همکاری با عربستان

شرکت سوئیسی سازنده هواپیما پیلاتوس به علت قرارداد با نیروی هوایی عربستان سعودی و فروش هواپیماهای آموزشی به کشورهایی که در بمباران یمن شرکت دارند؛ هدف تحقیقات و بازرسی های دقیق وزارت امور خارجه سوئیس قرار گرفت.
روزنامه تاگس انسایگر نوشت: این شرکت سازنده هواپیما؛ فعالیت های خارجی خود را براساس قوانین کشور، به اداره های مسوول سوئیسی اطلاع نداده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس گفت: این وزارتخانه درباره همکاری این شرکت سازنده هواپیما با عربستان و فعالیت این شرکت با دیگر کشورهایی که در جنگ یمن حضور دارند، تحقیق خواهد کرد.
“اسکار شونک” رییس شرکت پیلاتوس در مصاحبه با تلویزیون سوئیس گفت: اتهامات مربوط به ندادن اطلاعات نادرست است و پیلاتوس درست عمل کرده است.
وی افزود: تاییدیه اداره های ذیربط سوئیس در اینباره به مدت چهار سال معتبر است و اجازه می دهد این شرکت؛ هواپیما به عربستان سعودی بفروشد و نرم افزارهای آن را بروزرسانی کند.
به نوشته روزنامه تاگس انسایگر؛ اداره های سوئیس تاییدیه چهارساله به شرکت ها نمی دهند و نهایت آن دو سال است.
از سوی دیگر؛ دبیرخانه اقتصاد سوئیس اعلام کرد: قرارداد بین پیلاتوس و نیروی هوایی عربستان در حوزه وزارت امور خارجه سوئیساست و این وزارتخانه به تازگی از این فعالیت پیلاتوس در عربستان سعودی باخبر شده است.

منبع : صدا و سیما