بازگشت A321neo قبل از وارد شدن به حریم هوایی ایران

هواپیما A321neo خطوط هوایی نیوزیلند که به تازگی به این شرکت تحویل داده شده‌ بود، بعد از ترک هامبورگ به مقصد اوکلند به دلیل نداشتن مجوز پرواز در حریم هوایی ایران مجبور به بازگشت به هامبورگ شده‌است.

قرار بود این هواپیما زودتر تحویل خطوط هوایی نیوزلند گردد اما به علت تاخیر در تحویل هواپیما و برای عقب نماندن از برنامه پروازی تعیین شده قبل از دریافت مجوز پرواز روی ایران، از مبدا حرکت کرد.

این هواپیمابعد از ۴ ساعت پرواز، در ارتفاع ۳۹۰۰۰ پایی برفراز Erzincan ترکیه چرخش ۱۸۰ درجه‌ای زده و به هامبورگ برگشته است.

سخن‌گو خطوط هوایی نیوزلند اعلام کرده است که مامور برنامه‌ریزی انجام پرواز احتمال می‌داده مجوز پرواز برفراز ایران قبل از رسیدن به مرز هوایی این کشور صادر شود که این اتفاق رخ نداده و این هواپیما مجبور با بازگشت شده است.