برگزاری سمینار آموزشی”اصول و فنون مذاکره با مقامات” با حمایت سبزگشت امید

سمینار آموزشی اصول و فنون مذاکره با مقامات ویژه تشکل ها توسط اتاق بازرگانی گرگان و با حمایت آژانس مسافرتی سبزگشت امید برگزار گردید.

مدرس این سمینار دکتر وحید خدری کیا، مدیرکل رسانه‌ای فرودگاه‌های کل کشور بوده و مدیران انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، کانون‌ها، سمن‌، سندیکا و تعاونی‌ها در این سمینار شرکت کردند.