تور ارمنستان (ویژه 14 بهمن)

😍تور ارمنستان(3شب و 4 روز)
✨ ویژه 14 بهمن
✨هواپیمایی ماهان
⏰ ساعت رفت : 12:30 ساعت برگشت : 11:30

3* KING 2.150
3* BELLA 2.290
3* ALBA 2.429090
4* ARARAT 2.590
4* DIAMOND HOUSE 2.690
4* CONGRESS 2.690
4* AQUATEK 2.790
5* RADISSON BLUE 3.850
4* NATIONAL 3.990