تور ارمنستان ویژه 25 و 30 دی

?تور ارمنستان(3شب و 4 روز)
✨ویژه 25 و 30 دی
✨هواپیمایی ماهان

3* KING 2.090
3* COMFORT 2.350
3*SHIRAK 2.450
4* ARARAT 2.590
4* METROPOL 2.590
4* DIAMOND HOUSE 2.650
4* IMPERIAL PALACE 2.690
4* AQUATEK 2.690
4* ANI PLAZA 2.890
5* MULTI GRAND 3.350
5* RADISSON BLUE 3.650