تور استانبول ویژه نوروز 98

? ویژه نوروز 98 ?
? تور استانبول ?
✅ 4 شب و 5 روز
✅ ویژه 8 فروردین

3* KAYA MADRID 3.890
3* MONOPOL 3.930
4* BLUE WAY CITY 4.290
4* CARTOON 4.550
4* KERVANSARAY 4.590
4* FERONYA 5.650
4* MARBEL 4.750
4* TAKSIM LINE 4.890
4* LION HOTEL 5.050
4* SEMINAL 5.150
5* SURMELI 5.390
5* PLAZO DONIZEETI 5.490