تور باکو (1397/08/26)

باکو – چارتر ایران ایر

⏰15:55 be 18:35
✈️ IR749 ✈️ IR748

✈️IKA TO GYD

🔺19 NOV 620.000
🔺22 NOV 820.000
🔺26 NOV 720.000
🔺29 NOV 720.000
🔺03 DEC 720.000
🔺06 DEC 720.000
🔺10 DEC 720.000
🔺13 DEC 720.000

✈️GYD TO IKA

🔺19 NOV 985.000
🔺22 NOV 1.020.000
🔺26 NOV 1.020.000
🔺29 NOV 1.020.000
🔺03 DEC 1.020.000
🔺06 DEC 1.020.000
🔺10 DEC 1.020.000
🔺13 DEC 1.020.000

✈️IKA- GYD-IKA

🔺19 TO 22 NOV 1.620
🔺22 TO 26 NOV 1.720
🔺26 TO 29 NOV 1.620
🔺29 TO 03 NOV 1.620
🔺03 TO 06 DEC 1.620
🔺06 TO 10 DEC 1.620
🔺10 TO 13 DEC 1.620

INF : 200

✳️هزینه ویزا 26 دلار ،
به عهده مسافر و در فرودگاه باکو پرداخت می گردد.

☎️☎️☎️
3857_017