تور باکو (98/01/19)

✨ تور باکو ✨
📆 3 شب و 4 روز
✅ هواپیمایی ایران ایر
✅ دوشنبه و پنج شنبه هر هفته

4* AZALEA 2.495
4* ROYAL 2.695
4* DIAMOND 2.795
5* RICH HOTEL 2.995
4* ATROPAT 3.095
5* RAMADA BAKU 3.295
5* QAFQAZ SAHILL 3.595
5* SPRING 3.395 📢 فولبرد
5* INTOURIST 4.895
5* BOULEVARD 5.095