تور دبی ویژه 12 دی

✨تور دبی
📆3شب و 4 روز
✅هواپیمایی ایران ایر
✅ویژه 12 دی

3* GOLDEN SQUARE 3.090
3* DELMON 3.150
3* FORTUNE DEIRA 3.290
3* CLARIDGE 3.340
4* AL KHALEEJ PLAZA 3.490
4* AVENUE 3.550
4* HUES BOUTIQE 3.590
4* CITY SEASON TOWER 3.750
4* LOTUS DOWN TOWN 3.790
4* GRAND CENTRAL 3.890
4* CITY SEASON 3.890
4* METROPOLITAN SHZ 3.950
4* COTHORN 3.990
5* ASIANA 4.250
5* HAYAT REGENCY CREEK 4.250