تور دبی ویژه 14 بهمن

✨تور دبی
📆3شب و 4 روز
✅هواپیمایی ایران ایر
✅ویژه 14 بهمن

3* GLODEN SQUARE 3.150
3* MYFAIR 3.190
3* DELMON 3.250
3* CITY STAR 3.290
3* CALIFORNIA 3.320
4* GRAND CENTRAL 3.490
4* NEW BLACK STONE 3.490
4* ABJAR GRAND 3.520
4* CAPITAL 3.590
4* FORTUNE GRAND 3.640
4* NIHAL PALACE 3.750
4* SUMMIT 3.750
4* CITY SEASON 3.790
5* CARLTON PALACE 3.950
5* HAYAT REGENCY 4.190