تور چین (97/11/17)

✈️ تور چین
✨ 4 شب پکن + 3 شب شانگهای
✨تاریخ حرکت 5 اسفند
✨3 گشت شهری رایگان با ناهار

4* WUHUAN BEIJING
4* REGAL SHANGHAI ASIA
11.490.000