حضور سبزگشت امید در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

این نمایشگاه از تاریخ 23/11/97 آغاز و در تاریخ 26/11/97 پایان یافت. شرکتهای برجسته خدمات مسافرتی از تهران و مشهد و اشخاص گوناگون از جمله آقای دکتر مونسان از غرفه شرکت سبزگشت امید که در مجموعه استان گلستان برگزار گردید، بازدید داشته اند که تبادل نظر با طرفین و آشنا شدن با توانمندی و تجارب طرفین تاثیرات مطلوبی در آینده دارد.