سازمان هواپیمایی آمار پروازهای ارائه شده وزیر بهداشت را تکذیب کرد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب خبر «انجام بیش از هزار پرواز طی هشت روز در فرودگاه مشهد» گفت: آمار ارائه شده از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی غلط و غیرواقعی است.

«محمد حسن ذیبخش» افزود: ادعای وزیر بهداشت درباره انجام هزاران پرواز به مشهد مقدس آن هم در طول هشت روز غیر واقعی است و سوال این است که چطور به آمار پروازها دسترسی داشته و آن را اعلام کرده اند درحالی که منبع اصلی اطلاع رسانی در این زمینه سازمان هواپیمایی کشور است؟!

وی با توضیح اینکه در بازه زمانی دوازده تا نوزده مرداد تعداد ۴۰۲ پرواز داخلی، ۴۴ پرواز بین المللی و جمعا ۴۴۶ پرواز داخلی و بین المللی به مشهد مقدس انجام شده است گفت: سازمان هواپیمایی کشوری از زمان شیوع و گسترش ویروس کرونا از تمامی دستورالعمل های ابلاغی ستاد مقابله با کرونا تبعیت کرده است. ضمن اینکه نظارت سختگیرانه ای بر اجرای دستورالعمل ها توسط شرکتهای هواپیمایی داشته است .

سخنگوی سازمان هواپیمایی تصریح کرد: برای مثال در برهه زمانی گسترش این ویروس در استان خوزستان با دستور ستاد، ضمن کاهش حداکثری تعداد پروازها داشتن تست منفی PCR را برای مسافرین پروازهای ورودی و خروجی الزامی شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: همچنین این سازمان از تاریخ ۲۰ مرداد ماه براساس دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا تعداد پروازها به مشهد مقدس وکیش را ۵۰ درصد کاهش داده است و در صورت ابلاغ هر دستورالعملی از سوی ستاد مقابله با کرونا، ضمن ابلاغ به شرکتهای هواپیمایی بر رعایت آن نظارت خواهد داشت.

وزیر بهداشت صبح امروز اعلام کرد که طی ۸ روز، هزار و ۳۲ پرواز به مشهد داشتیم و در هتل‌ها، بازارها و حرم امام رضا کوچکترین رعایت پروتکل‌ها نبوده است.

وی گفته است: بسیج و نظام سلامت در کنار هم شبانه‌روز تلاش کردند اما عده‌ای کار را رها کردند و ما انتهای این رودخانه زخمی و جنازه جمع می‌کنیم.