ضرب‌الاجل 6 ماهه سازمان هواپیمایی برای ثبت پهپادهای غیرنظامی

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: کاربران پهپادهای غیرنظامی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت 6 ماه فرصت دارند نسبت به دریافت پلاک ثبتی از سامانه پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کنند.

ضرب‌الاجل 6 ماهه سازمان هواپیمایی برای ثبت پهپادهای غیرنظامی
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری محمدحسن ذیبخش اظهار داشت: همه کاربران پهبادهای غیرنظامی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از امروز به مدت 6 ماه فرصت دارند نسبت به دریافت پلاک ثبتی از سامانه پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور سازمان هواپیمایی کشوری به نشانیuas.cao.ir اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری تنها مرجع رسمی ثبت پهپادها به شمار می‌رود، افزود: پهپادهایی که در سامانه مذکور ثبت نشوند، قاچاق محسوب می‌شود.

ذیبخش با تاکید بر اینکه پهپادهایی که در گذشته توسط سایر مراجع ثبت شده اند، فاقد اعتبار است، تصریح کرد: ثبت پهپاد توسط بهره برداران حقیقی رایگان بوده و پرداخت هزینه از سوی بهره برداران حقوقی طبق تعرفه انجام خواهد شد.