فرودگاه شاهرود بین المللی شد

رئیس جمهور در جمع مردم پرشور سمنان با اشاره به افزایش 4 برابری صادرات محصولات غذایی شهرستان شاهرود در 5 سال گذشته گفت: برای صادرات بهتر محصولات این شهرستان و همچنین دیگر شهرهای استان سمنان فرودگاه شاهرود بین المللی شد.