مبنی بر خبرهایی که در چند روز اخیر از رسانه های مختلف شنیده می شود متاسفانه مطالبی در روزنامه های داخلی و خارج کشور درج شده است که با واقعیت مغایرت دارد.
بیشتر کسانی که از کشور گرجستان دیپورت شده اند افرادی هستند که به دفعات از مرزهای مختلف گرجستان ورود و خروج داشته اند و از نظر دولت گرجستان توریست نبوده اند.
مسافرینی که دارای مدارک کامل اعم از بلیط رفت و برگشت، ووچر هتل و بیمه مسافرتی هستند هیچ ممانعتی برای ورود به کشور گرجستان ندارند.