مراتب ثبت 6 اثر تاریخی فرهنگی به استاندار چهارمحال و بختیاری ابلاغ شد

ایرنا/ براساس آخرین اخبار بدست رسیده، مراتب ثبت 6 اثر تاریخی فرهنگی به استاندار چهارمحال و بختیاری ابلاغ شد.

در یکی از نامه های محمدحسن طالبیان به اقبال عباسی آمد: «در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و ماده 15 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی مصوب 1398 مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی قطار تپه واقع در استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد که پس از طی تشریفات قانونی لازم به شماره 239 مورخ 99/11/22 در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی به ثبت رسیده، ابلاغ می شود. اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف، توسعه و مرمت یا بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.»

همچنین در پنج نامه مشابه دیگر معاون میراث فرهنگی کشور به استاندار چهارمحال و بختیاری مراتب ثبت پنج اثر در فهرست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی به شرح زیر ابلاغ شد:

1. مجموعه تپه های آقایاز واقع در شهرستان لردگان به شماره 82 مورخ 98/10/15

2. تپه ملو (محمدعلی) واقع در شهرستان لردگان به شماره 83 مورخ 98/10/15

3. تپه قنبری لردگان واقع در شهرستان لردگان به شماره 88 مورخ 98/10/15

4. تل نصیر واقع در شهرستان لردگان به شماره 89 مورخ 98/10/15

5. قلعه لردگان واقع در شهرستان لردگان به شماره 90 مورخ 98/10/15
مراتب ثبت 6 اثر تاریخی فرهنگی به استاندار چهارمحال و بختیاری ابلاغ شد