مطالعه ایرباس برای افزایش برد A321LR

عنوان «A321XLR»، برای هواپیمایی با برد بیشتر در دست مطالعه است و سازنده بدنه به‌دنبال MTOW بیش از 100 تن است تا برد این هواپیما را 700 ناتیکال‌مایل دیگر افزایش دهد

ایرباس به‌دنبال رساندن وزن بیشینه برخاستن (MTOW) هواپیمای A321neo به بیش از 100 تن است تا برد این هواپیما را از A321LR جدید بیشتر کند.

آقای Klaus Roewe، مدیر برنامه خانواده A320، حین اولین تحویل این هواپیما به مشتری در گفت‌و‌گو با FlightGlobal در هامبورگ، یادآور شد که مطالعات فعلی در جهت تحول احتمالی A321neo است.

هواپیمای A321LR دارای وزن بیشینه برخاستن 97 تن و برد 4000 ناتیکال مایل است.

وی تایید کرد که عنوان «A321XLR»، برای هواپیمایی با برد بیشتر در دست مطالعه است و سازنده بدنه به‌دنبال MTOW بیش از 100 تن است تا برد این هواپیما را 700 ناتیکال‌مایل دیگر افزایش دهد.

او بیان کرد که ممکن است این هواپیما از بال فعلی بهره ببرد و تغییر اساسی خاصی نیاز نداشته باشد، مگر در استحکام‌بخشی سازه که شامل ارابه فرود مستحکم‌تر می‌شود.

منبع : www.flightglobal.com