ممنوعیت پرواز هواپیماهای شرکت ملی هواپیمایی ترکمنستان به اتحادیه اروپا

سازمان امنیت هوانوردی اروپا (EASA) با اشاره به عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی پرواز توسط شرکت ملی هواپیمایی ترکمنستان «ترکمن هوایولاری» پروازهای این شرکت به کشورهای اروپایی را ممنوع کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، سازمان امنیت هوانوردی اروپا (EASA) با اشاره به عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی پرواز توسط شرکت «ترکمن هوایولاری» ترکمنستان، پروازهای این شرکت به کشورهای اروپایی را ممنوع کرد.

EASA از رعایت نشدن استانداردهای بین‌المللی توسط ترکمن هوا یولاری خبر داد و اعلام کرد تا زمان اجرای استانداردهای مطلوب، هواپیماهای ترکمن به حریم هوایی اروپا وارد نمی‌شوند.

شایان ذکر است که شرکت مذکور 3 پرواز دائم به کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و انگلستان داشت اما در سال 2018 فرودگاه بین‌المللی «پاریس» نیز با اشاره به رعایت نشدن قوانین مربوطه پروازهای این شرکت ترکمنی را ممنوع کرد.