هواپیمایی امارات برخی پروازها به پاکستان و افغانستان را لغو کرد

هواپیمایی امارات از لغو برخی پروازها به پاکستان و افغانستان ظرف امروز و فردا به سبب بسته بودن حریم هوایی پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البیان، هواپیمایی امارات از لغو برخی پروازها به پاکستان و افغانستان ظرف امروز و فردا به سبب بسته بودن حریم هوایی پاکستان خبر داد.

منابع وابسته به شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد: شرکت از همه مسافرانی که پرواز آنها لغو شده است خواسته که برای تغییر موعد پرواز یا برنامه ریزی سفر خود با توجه به بسته بودن حریم هوایی پاکستان اقدام کنند. شرکت از روند پیش آمده که خارج از اراده شرکت است عذرخواهی می کند اما سلامت مسافران و کادر پروازی در اولویت قرار دارد. ما اوضاع را به دقت زیر نظر داریم و مشتریان گرامی را در جریان آخرین تحولات قرار خواهیم داد.

این در حالی است که قبلا بحرین و عربستان از تعلیق پرواز از این کشور به پاکستان و بالعکس خبر داده بودند.