ورود ارز به کشور به هر میزان و بدون محدودیت

🔹شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۰ مهر ماه مصوبه ای را در خصوص ارز ابلاغ کرد و بر اساس آن هیچ یک از دستگاههای امنیتی و انتظامی و گمرک حق ممانعت از ورود ارز به کشور را ندارند.
🔹این بخشنامه امروز از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است