وزیر راه: مشکل دریافت ارز شرکت‌های هواپیمایی برطرف شد