پرداخت نقدی عوارض خروج

📸 پرداخت نقدی عوارض خروج غیرممکن شد
🔹راه‌های پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور /تسنیم

☎️017-3857