پرداخت نقدی عوارض خروج

? پرداخت نقدی عوارض خروج غیرممکن شد
?راه‌های پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور /تسنیم

☎️017-3857