پیش بینی چشم اندازهای رو به رشد برای گردشگری کشور

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر گردشگری چشم اندازهای رو به رشدی برای وزارتخانه پیش بینی کرده که در روزهای آینده همه آنها را در قالب برنامه به کمیسیون ارائه خواهند کرد.

مجید نصیرایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستور کار امروز(سه شنبه ۱۱  آبان ماه) کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه امروز هم اندیشی و استماع برنامه‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور ضرغامی وزیر این وزارتخانه و اعضای کمیسیون فرهنگی برگزار شد.

نماینده فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر میراث فرهنگی و گردشگری اهم دغدغه‌های خود را در این جلسه مطرح کردند وآسیب‌هایی را که کرونا در دو سال اخیر به مشاغل گردشگری وارد کرده مورد بررسی قرار دادند.

وی ادامه داد: در این نشست نقاط ضعف و قوت این وزارتخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حتی موضوعاتی همچون ورود بخش خصوصی به صنعت گردشگری در جلسه مطرح شد.

نصیرایی ادامه داد: وزیر گردشگری چشم اندازهای رو به رشدی برای وزارتخانه پیش بینی کرده که در روزهای آینده همه آنها را در قالب برنامه به کمیسیون ارائه خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در پایان خاطر نشان کرد: در این نشست اعضای کمیسیون دغدغه‌های استانی و ملی  خود را در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی بیان کردند، که بیشتر موضوعات مطرح شده در دستور کار وزارتخانه قرار دارد./