چرا باید روکش پنجره را باز گذاشت؟

صندلی کنار پنجره، همیشه یکی پرطرفدارترین صندلی های هر هواپیمایی است و شاید دلیل این محبوبیت صرفا لذت تماشای پرواز بر فراز ابرهای در دل آسمان باشد. در این میان شاید سوالی برای مسافران مطرح شود که چرا مهمانداران پرواز در زمان پیش از برخاستن، چه در شرایط روشنایی روز و چه در شرایط تاریکی شب خواستار این هستند که مسافران، پوشش پنجره ها (Covers) را باز نگه دارند؛ حتی در شرایطی که شاید نور آفتاب چشم مسافر را اذیت کند و برخی از آن ها متاسفانه از انجام این امر امتناع کنند! هنگامی که مسافر پوشش پنجره را به دلیل اذیت شدن به واسطه نور آفتاب پایین می دهد، چشم او به نور کم داخل کابین هواپیما عادت می کند که نتیجه آن باز شدن و گشاد شدن مردمک چشم هایش است. حال اگر وضعیت اضطراری برای پرواز رخ دهد، مسافر باید هر چه سریع تر هواپیما را ترک کند؛ در این میان با توجه به این موضوع که چشم مسافر به نور کم عادت کرده است، هنگامی که به درب خروجی می رسد، نور خورشید مانع از دید واضح او می شود که سبب اتلاف وقت در پیدا کردن و همچنین خارج شدن از هواپیما از مسیر درست خروجی ها می شود که می تواند تخلیه اضطراری هواپیما را با خطر رو به رو کند. همچنین می تواند مانع از دیدن و تشخیص خطرهای احتمالی نظیر نشست سوخت و یا آتش سوزی شود. از طرفی با توجه به این موضوع که بیشتر سوانح در زمان برخاستن و یا نشستن هواپیماها اتفاق می افتد، بخاطر همین است که مهمانداران پیش از برخاستن، چنین درخواستی می کنند تا با باز بودن پوشش پنجره، چشم مسافران به نور بیرون عادت کند. بر همین اساس در زمان پرواز شبانگاهی نیز، مهمانداران اقدام به کاهش نور داخل کابین می کنند تا چشم مسافران به نور ضعیف و کم ناشی از پنجره ها، عادت کند.