کاهش 44 درصدی درآمدهای گردشگری اردن در نیمه نخست امسال

درآمدهای گردشگری اردن در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش 44 درصدی بوده است.

میدل ایست نیوز: درآمد گردشگری اردن در نیمه نخست سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال 2020، 44 درصد کاهش یافت.

براساس داده های بانک مرکزی اردن درآمد این کشور تا پایان ژوئن به 441.4 میلیون دینار معادل 622.3 دلار رسید.

درآمد گردشگری اردن در سال گذشته به یک میلیارد دینار کاهش یافت و این درحالی است که اردن در سال 2019، 4.1 میلیارد دینار از گردشگری درآمد کسب کرده بود.

کاهش درآمدهای گردشگری اردن در نتیجه اقدامات پیشگیرانه دولت اردن برای مقابله با کرونا از جمله بستن فرودگاه ها و اعمال محدودیت ها انجام شد.

بنابر ارزیابی های وزارت گردشگری اردن، درآمدهای گردشگری این کشور از سال 2022 به وضعیت سابق و پیش از ظهور کرونا بازخواهد گشت.