نوشته‌ها

گلستان خود را برای کلنگ‌زنی آغاز عملیات اجرائی پروژه گردشگری منطقه با دستان مبارک ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی آماده می‌کند‌.