نوشته‌ها

بطال مجوز پرواز هواپیمای دو نفره داخلی/تلاش سازمان هواپیمایی در تولید رانت برای ذینفعان واردات هواپیما‌

در حالی که شرکت داخلی تولیدکننده هواپیمای دو نفره در کشور ف…