نوشته‌ها

ده ها فروند جنگنده وبالگرد های اورهال شده به ارتش تحویل داده شد

 مراسم تحویل دهی ده‌ها فروند هواپیما و بالگرد اورهال شده به ارتش جمه…