نوشته‌ها

برای اولین بار سوخت رسانی به هواپیماهای جنگی توسط پهباد

رای اولین بار در جهان، شرکت بوئینگ از یک پهپاد برای سوخت رسانی…

دستورالعمل پرواز پستچی های پرنده تدوین شد

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست با بیان اینکه دستورالعمل‌های پرواز …