آشنایی با ژئوتوریسم یا زمین گردشگری ایران

به گزارش گلونی در بازدید از پدیده‌های منحصر به فرد زمین شناسی نظیر غارها، آنچه که به طور کلی در نظر گرفته می‌شود، ارتباط انسان با طبیعت و دریافت انرژی از محیط است و کمتر گردشگری به تاریخچه شکل‌گیری و تشکیل پدیده‌های طبیعی موجود می‌پردازد.

ژئوتوریسم که برگردان فارسی آن به معنای «زمین گردشگری» است، تعریف کامل‌تری از اکوتوریسم (گردشگری آگاهانه و مسئولانه) را ارائه می‌دهد.

می‌توان گفت ژئوتوریسم، گردشگری آگاهانه و مسئولانه‌ای است که بحث پدیده‌های زمین شناسی و نحوه شکل‌گیری آن را به گردشگر ارائه می‌کند تا آشنایی کامل بین این پدیده‌ها و انسان برقرار شود.

گفتگوی وحیده شاپوری، رییس انجمن راهنمایان گردشگری البرز و عضو هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری سراسر کشور با دکتر کیمیا عجایبی، راهنمای گردشگری، مدیر موسسه میراث زمین شناختی خاورمیانه و ارزیاب رسمی شبکه جهانی ژئوپارک‌ها در صفحه انجمن راهنمایان گردشگری البرز را تماشا کنید:

نماشای گلونی را دنبال کنید

ضرورت آشنایی با چنین پدیده طبیعی، آگاهی یافتن و توان حفاظت از پدیده‌های بی‌جانی چون کوه‌ها و غارهاست که به علت بی‌جان بودن نمی‌توانند از خود محافظت کنند.

در اصل پدیده‌های گیاهی و جانوری که در صنعت اکوتوریسم مورد بازدید و بررسی قرار می‌گیرند، پدیده‌های جانداری هستند که می‌توانند به نوعی از یکسری اتفاقات جلوگیری کرده و یا در صورت خطر محل را ترک کنند.

اما پدیده‌های بی‌جانی چون کوه و غار چنین ویژگی ندارند و در نتیجه نیاز به مراقبت بیشتر و آگاهی یافتن از شکل گیری و ویژگی‌های طبیعی آنها لازم است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با ژئوتوریسم، ویدیوی خبر را تماشا کنید.
اکوتوریسم با طبیعت‌گردی متفاوت است