آمار پروازی آنکارا با هواپیمایی ایران ایر

آمار پروازی آنکارا با هواپیمایی ایران ایر????

⏰ساعت رفت (IR 715) :

?یکشنبه ها : 17:20
?چهارشنبه ها : 16:45

⏰ساعت برگشت (IR 714) :

?یکشنبه ها : 21:00
?چهارشنبه ها : 20:25

30-02 JAN 1.290.000
02-06 JAN 1.390.000
06-09 JAN 1.690.000
09-13 JAN 1.690.000
13-16 JAN 1.690.000
16-20 JAN 1.790.000
20-23 JAN 1.790.000

☎️017-3857